Příhlásit se Registrovat se

Nabídka pro školy

Jste škola, která chce svým studentům poskytnout něco nového a atraktivního? Pak bychom Vám rádi nabídli možnost spolupráce s naším golfovým klubem spočívající v zorganizování ukázkové golfové hodiny pro Vaše žáky či přímo v pořádání golfových kroužků při Vaší škole.

 

Hlavní pilířem činnosti našeho golfového tréninkového centra je výuka mladých golfistů a sportovní rozvoj mládeže obecně. Zejména se soustřďujeme právě na žáky základních škol, a to jak přístupem a organizací klubu, tak speciálně pro ně zvýhodněnými cenami. Se spoluprací se základními školami máme mnoho zkušeností - již nyní s mnohými základními školami ve spádové oblasti intenzivně spolupracujeme při provozování dětských golfových kroužků pro jejich žáky. 

 

V této aktivitě s mládeží jsme rovněž podporováni Českou golfovou federací, jelikož je v naší republice poměrně ojedinělá. Tato podpora spočívá v poskytování nejmodernější výbavy a metodiky i pro nejmenší děti a v zajištění zkušených trenérů a pedagogů, proškolených na práci s mládeží.  Hlavním posláním jak trenérů a pedagogů, tak i celého managementu, je zajistit takovou úroveň a diferencovaný systém výuky, který umožní naučit hrát golf skutečně každého. Vedle nároků na výuku golfu pak jistě uspokojíme i nároky na příjemné a zdravé prostředí, jelikož se nacházíme v krásné krajině u břehu řeky Vltavy.

 

Golfový kroužek jsme připraveni ve spolupráci s učiteli TV organizovat jak už v rámci hodin tělesné výchovy, tak i po skončení školní výuky během času družiny.

 

V prázdninových měsících připravujeme pro členy golfové akademie, ale i pro školní kolektivy, příměstské golfové kempy, které jsou uzpůsobeny tak, aby se mládež mohla nejen věnovat golfu, ale měla možnost všestranně rozvíjet své pohybové aktivity. Více informací o dětských golfových kempech naleznete v sekci Diamond Golf Academy. 

 

 

Měli byste zájem o bezplatnou ukázkovou hodinu golfu pro Vaše žáky?

 

Pokud ano, jsme připraveni pro Vás zorganizovat ukázkovou hodinu výuky golfu pod vedením zkušeného trenéra, a to ať už u Vás v prostorách školy, tak přímo v našem golfovém tréninkovém centru Prague Diamond Golf Club. Děti si budou moci zcela zdarma zkusit puttování, přihrávky i první odpaly a Vy jim tak poskytnete velmi zajímavou a ojedinělou možnost si golf vyzkoušet a zpestříte tak nejen jejich sportovní rozhled, ale i klasickou školní výuku.  Pokud Vás tato možnost zaujala, prosím neváhejte a kontaktujte nás. 

 

 

Subscribe to RSS - Nabídka pro školy